AKTUELLT
 

Skicka e-faktura till Robertsfors Kommun och Robertsfors Bostäder.

Från 1 april 2019 måste du som är leverantör skicka e-faktura till alla upphandlande myndigheter, inklusive Robertsfors kommun. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.
 

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura. 

Leverantörer till Robertsfors kommun och Robertsfors Bostäder ska därför skicka elektronisk faktura. 

Leverantörer som kan skicka e-faktura

Robertsfors kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL i formatet PEPPOL BIS Billing 3 och SVEFAKTURA via vår VAN-tjänsteleverantör TietoSE. Hör med din leverantör av affärssystem, ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket eller SVEFAKTURA. 
 

Bolag                                  Peppol-adress                    GLN-nr (Svefaktura)       Org.nr
Robertsfors Kommun          0007:2120002551               7362120002559                  212000-2551
Robertsfors Bostäder           0007:8940000105               7368940000102                  894000-0105


Leverantörer som inte skickar e-faktura ännu.
Om ni som leverantör har ett affärssystem, ekonomisystem eller faktureringssystem, vill vi uppmuntra dig att se över möjligheterna för e-fakturor i detta system.  

Robertsfors Kommun har ingen leverantörsportal i dagsläget utan hänvisar de leverantörer som skickar ett fåtal fakturor till oss till sin bank för att höra om de har en passande lösning.


Obligatoriska uppgifter på fakturan

För att fakturan ska komma till rätt mottagare måste du uppge korrekt fakturareferens. Referensen som ska anges på fakturan är beställarens namn.  

 

Ytterligare information 
Skicka frågor om e-fakturering till Robertsfors kommun: kommun@robertsfors.se

Mer information om e-fakturering hittar du på:
Myndigheten för digital förvaltning                              www.digg.se  
SFTI, Single Face to Industry                                       www.sfti.se  
SKL, Sveriges kommuner och landsting                       www.skl.se  

Här kan du läsa mer om lagen: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

 

RobertsforsBostäder | Storgatan 13, 915 81 Robertsfors | Telefon: 0934 - 141 13 | robo@robertsfors.se produktion: xit ab