AKTUELLT
 

Hyresförhanlingen 2018 

En höjning på 1 % för samtliga lägenheter mm med start från den 1/1 2018 - 28/2-2019

Garage/carportar och motorvärmare kommer att höjas med 20kr/ månad.

Vi har beslutat att vi kommer inte att ta ut retroaktivt, utan höjningen kommer att ske från den 1/4 2018.

 

RobertsforsBostäder | Storgatan 13, 915 81 Robertsfors | Telefon: 0934 - 141 13 | robo@robertsfors.se produktion: xit ab